ارسال بار بصورت عمده و خرده در یک روز

بار خود را با خیالی آسوده به باربری عدل کرج بسپارید
تا  در سریع ترین زمان ممکن، با کمترین هزینه به سراسر ایران ارسال کنیم

ارسال بار با
دقت و مراقبت

ارسال یکروزه بار
به سراسر ایران

ارسال بار با
کمترین هزینه

خدمات خانه
به خانه

ارسال بار
در یک روز

بارهای کوچک
حتی ۱ جعبه

باربری کرج

حمل و نقل
با اتوبوس

حمل و نقل
با خاور

جابجایی
با مراقبت

سوالات مشتریان

سوالات مشتریان درباره
ارسال بار با اتوبوس
باربری کرج